Veelgestelde vragen over de toekomst van ons fonds

Algemeen

 • Waarom stopt ons fonds?
 • Is het zeker dat de overstap doorgaat?

  Als het bestuur een keuze heeft gemaakt voor de verzekeraar dan melden we dit bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Als DNB ons daarna groen licht geeft, dan is de overstap definitief. We kunnen dan ook de pensioenadministratie verhuizen naar de verzekeraar. Wij verwachten uiterlijk in oktober van dit jaar een reactie van DNB.

 • Wat betekent de verhuizing van mijn pensioen?

  De overstap naar een verzekeraar betekent meer zekerheid rond uw pensioen. Het bestuur zet de plannen alleen door als uw pensioen erop vooruitgaat. Het bestuur heeft hier een ondergrens voor vastgesteld.

  In de online vergadering op 24 juni heeft het bestuur dit toegelicht. Vergadering gemist? Alle deelnemers van het fonds ontvangen het verslag van de vergadering in juli per post op het huisadres.

 • Verandert de hoogte van mijn pensioen?

  Uw pensioen blijft uw pensioen. Wel gaat uw pensioen bij de overdracht eenmalig omhoog met een inhaalverhoging. Met welk percentage precies is in juli bekend.

  Daarnaast stijgt uw pensioen met een vaste jaarlijkse verhoging. Ook dit percentage is nu nog niet precies bekend. Maar het is de helft van de verwachte prijsinflatie.

 • Waarom heeft het bestuur voorkeur voor een verzekeraar?

  Een verzekeraar is de beste mogelijkheid gebleken voor alle deelnemers van het fonds. Dus voor zowel pensioengerechtigden als voor de mensen die nog geen pensioen van ons fonds ontvangen.

  In de online vergadering op 24 juni heeft het bestuur deze voorkeur toegelicht. Alle deelnemers van het fonds ontvangen het verslag van de vergadering in juli per post op het huisadres.

  Lees ook de achtergronden op deze informatiepagina.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de overstap?

  Nee, dat kan niet. Ons fonds mag zelfstandig beslissen tot deze verhuizing en houdt daarna op te bestaan. U kunt uw pensioen dus niet bij ons laten staan. Toezichthouder De Nederlandsche Bank controleert of alles goed gaat.

 • Verandert er iets aan de pensioenregeling?

  Nee. De pensioenregeling gaat een-op-een over. Alle keuzemogelijkheden die u bijvoorbeeld hebt als u straks met pensioen gaat, blijven hetzelfde. Net als nu ook al het geval is, kunnen in de toekomst wel de factoren veranderen waarmee uw pensioen wordt berekend op het moment dat u met pensioen gaat.

 • Wijzigt de pensioenleeftijd door de overstap?

  Nee. De pensioenleeftijd blijft hetzelfde. Maar u mag uw pensioen nog steeds ook op een ander moment laten ingaan. Bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd.

 • Blijft het prepensioen bestaan?

  Ja. Als u nu recht hebt op prepensioen, dan houdt u dat recht. Ook als het prepensioen nu nog niet is ingegaan.

 • Kan ik mijn pensioen afkopen?

  Nee, pensioen afkopen (= in één keer uitbetalen) kan niet. Bouwt u nu ergens anders pensioen op? Dan kunt u wel uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar (waardeoverdracht).

Vragen die zijn gesteld tijdens of naar aanleiding van de online vergadering (24 juni 2021)