Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt pensioen:

 1. van de overheid
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
 3. van een bank of verzekeraar als u zelf bijspaart voor extra pensioen

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever Henkel Nederland B.V. tot 1 augustus 2012 hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Henkel B.V. (hierna: ons fonds).

Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als ze arbeidsongeschikt raken of
 • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd
 • Anw Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.  (Algemene Nabestaanden Wet) kan uw partner krijgen na uw overlijden
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of  UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via uw werk bouwt u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de -verzekeraar. Via uw werkgever hebt u tot 1 augustus 2012 pensioen opgebouwd bij ons fonds. Dit pensioen ontvangt u in principe vanaf uw 65ste in maandelijkse uitkeringen.

Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. is een zogeheten ‘gesloten pensioenfonds’. Dat betekent dat er geen werknemers meer zijn die nog pensioen opbouwen in onze pensioenregeling. Wij beheren de opgebouwde pensioenen en zorgen voor de uitkering aan gepensioneerden.

Pensioen dat u hebt opgebouwd via Henkel Nederland vanaf 1 augustus 2012 is ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder. Wilt u weten hoeveel pensioen u daar hebt opgebouwd? Log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u een compleet overzicht van uw opgebouwde pensioen en AOW-pensioen.

3. Bank of verzekeraar

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.