Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglementDe regeling waarin staat hoe uw pensioen precies is geregeld.. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken als u met pensioen gaat
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt

Uw werkgever Henkel Nederland B.V. en de Ondernemingsraad hebben destijds de inhoud van uw pensioenregeling bepaald. Ons fonds voert de regeling uit en heeft de afspraken vastgelegd in een pensioenreglement.

De opbouw van uw pensioen

Ons fonds heeft een eindloonregeling. Dat betekent dat de hoogte van uw pensioen afhangt van het salaris dat u verdiende op het moment dat het pensioenfonds gesloten werd.

Voor de opbouw van uw pensioen bij ons fonds hebben u en uw werkgever pensioenpremie betaald. Ons fonds beheert dit geld.

Gesloten fonds

Sinds 1 augustus 2012 is Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. een zogeheten ‘gesloten fonds’. Dat betekent dat er geen werknemers meer zijn die nog premie inleggen en pensioen opbouwen. De pensioenen die wij beheren zijn van:

  • werknemers van Henkel Nederland die tot 1 augustus 2012 bij ons fonds pensioen hebben opgebouwd
  • oud-werknemers die hun pensioen hebben laten staan toen ze uit dienst gingen en
  • gepensioneerden die een uitkering van ons fonds ontvangen (ouderdomspensioen, partnerpensioen of wezenpensioen)

Pensioen dat u hebt opgebouwd vanaf 1 augustus 2012 is ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder.

Het volledige reglement
Wilt u precies weten wat er in het pensioenreglement staat? Download hier het volledige reglement.