Verandert uw situatie?

Met pensioen

U stopt met werken en gaat met pensioen. U bouwt dan geen pensioen meer op.

Wat is er geregeld?

  • u ontvangt elke maand ouderdomspensioen van ons fonds
  • u ontvangt mogelijk pensioen van andere pensioenfondsen waar u ook pensioen hebt opgebouwd
  • u ontvangt elke maand AOW-pensioen van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd

Wanneer u privé hebt bijgespaard voor extra pensioen, dan krijgt u ook een uitkering van de bank of verzekeraar waar u dit geregeld hebt.

Wat betekent dit voor uw partner- en wezenpensioen?

Bent u vóór dat u met pensioen ging:

  • getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap aangegaan of
  • is de partner waarmee u samenwoont, aangemeld en door ons fonds geaccepteerd?

Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen als u overlijdt.

Gaat u na uw pensioen samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Hebt u kinderen onder de 18? Zij houden recht op wezenpensioen als u komt te overlijden. Ook volwassen kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen, bijvoorbeeld als uw kinderen studeren.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 497,27 (2020) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen besluiten uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel
U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Wij weten dat niet.

Wat kunt u doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Log hiervoor in bij Mijn Pensioencijfers.

Pensioen in het buitenland?

Als u pensioen van ons ontvangt in het buitenland, sturen wij u elk jaar een levensbewijs. Dat noemen we ook wel een Attestatie de vita. Dit moet u door een lokale overheidsinstantie of notaris laten ondertekenen. Daarna stuurt u dit volledig ingevuld terug naar ons.

Door de coronacrisis kunt u tijdelijk geen ‘bewijs van leven’ (attestatie de vita) aanleveren. Is dat wel nu nodig, omdat u met pensioen gaat? Dan vragen wij om een alternatief. Dat is een kopie van een recent-bankafschrift of een afdruk van internetbankieren van de bankrekening waarop het pensioen uitgekeerd moet worden. De administratie van de bank is vaak gekoppeld aan de gemeentelijke administratie. Daarom kunnen wij deze afdruk gebruiken als alternatief van het gebruikelijke bewijs. Bedragen hoeven wij niet te zien en kunt u onleesbaar maken. Het kan zijn dat wij u na de coronacrisis (na oktober 2020) alsnog vragen om het gebruikelijke bewijs op te sturen.