Verandert uw situatie?

Andere baan

U begint voor uzelf of u gaat ergens anders werken. Wat is er geregeld voor uw pensioen en wat kunt u doen?

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Log in bij Mijn Pensioencijfers en bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat kunt u doen?

Hebt u een baan in loondienst, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker  en vul de vragen in.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds/de verzekeraar nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. U ontvangt een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

Wanneer is waardeoverdracht niet mogelijk?

  • De financiële positie van uw nieuwe pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Uw aanvraag wordt automatisch weer in behandeling genomen als de financiële positie is verbeterd.
  • Als u uw eigen bedrijf start, regelt u vanaf dat moment zelf uw pensioen. U kunt uw pensioen bij ons fonds dan niet meenemen door middel van waardeoverdracht.
  • Als u geen nieuwe baan vindt, bouwt u geen pensioen op in een nieuwe pensioenregeling. Waardeoverdracht is dan ook niet mogelijk.