Verandert uw situatie?

Trouwen

Gaat u trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan deelt u meer met elkaar. Op persoonlijk vlak en financieel, bijvoorbeeld uw pensioen. Wat is er geregeld en wat kunt u nog meer doen?

Wat is er geregeld?

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u komt te overlijden.

Voorwaarde is dat u bent getrouwd voordat uw pensioen ingaat. Gaat u trouwen na uw pensioen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Hoeveel krijgt uw partner?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel partnerpensioen wij voor uw partner regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.
Het kan zijn dat uw partner recht heeft op een Anw-uitkeringUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen als u in Nederland trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Wij ontvangen de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente. In het jaar na uw trouwen of het aangaan van uw geregistreerd partnerschap staat uw partner genoemd in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds..

  • Trouwt u in het buitenland en/of woont u in het buitenland? Stuur ons dan een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte, zodat we uw partner kunnen registreren bij ons fonds.
  • Trouwt u in het buitenland en woont u in Nederland? Dan moet u uw huwelijk melden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Ons fonds ontvangt na deze melding de gegevens van uw partner automatisch van de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw partner na uw overlijden een hoger inkomen ontvangt. Hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten.