Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om te gaan scheiden of uw geregistreerd partnerschap te beëindigen. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Deze zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt onderling andere afspraken maken, die afwijken van deze wet.

Wat is er geregeld?

In de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’ zijn 2 zaken (standaard) geregeld:

1. Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen: uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de periode van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd bij ons fonds. Dit heet ook wel ‘verevening’.

Wat moet u doen?

Via de gemeente ontvangt ons fonds automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Op basis van deze melding regelt ons fonds automatisch een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner, zoals wettelijk geregeld. Uw ouderdomspensioen verandert niet automatisch. Daar moet u iets voor doen.

Wilt u dat ons fonds straks de uitkering aan uw ex-partner regelt? Log in bij Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. (U vindt dit formulier ook voor de inlog op de pagina Documenten.) Doe dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan. Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitgekeerd door ons fonds. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel van het pensioen bij u opvragen als u met pensioen bent, dat kan dan niet meer via ons fonds.

Als uw ex-partner voor u komt te overlijden, dan krijgt u vanaf dat moment weer uw volledige ouderdomspensioen van ons fonds. Het gedeelte dat voor uw ex-partner apart was gezet, krijgt u er dan weer bij.

Andere afspraken over de verdeling

Het is mogelijk om andere afspraken over de verdeling van uw pensioen te maken dan standaard wettelijk geregeld. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken:

  • niet ieder de helft van het pensioen, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode
  • een combinatie van de bovenste twee keuzes
  • het pensioen verdelen en helemaal loskoppelen. Dan gebeurt het volgende: het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner wordt samen omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dat pensioen komt dus helemaal los te staan van uw pensioen. Dit noemen we ook wel conversieBij conversie komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner overleden is.. Als uw ex-partner komt te overlijden, krijgt u het pensioen niet meer terug dat naar hem of haar is overgegaan. Wilt u meer weten over conversie? Lees meer over de voor- en nadelen. Of neem dan contact op.

2. Partnerpensioen

Partnerpensioen: uw ex-partner krijgt recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit partnerpensioen is een uitkering voor uw ex-partner als u komt te overlijden.

Wat kunnen u en uw ex-partner doen?

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maakt over de verdeling van uw bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner als u komt te overlijden.

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, stuur dan een kopie van het echtscheidingsconvenant naar ons fonds met daarin opgenomen het besluit van uw ex-partner. Ons fonds bekijkt of het hiermee kan instemmen en informeert u hierover.