Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan is er een inkomen via ons fonds voor uw partner en kind(eren). 

Wat is er geregeld?

Uw partner krijgt partnerpensioen, uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Uw partner moet hiervoor bekend zijn bij ons fonds. Dat is automatisch geregeld als u in Nederland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Als u samenwoont of in het buitenland woont, moet u zelf uw partner bij ons fonds hebben aangemeld. Aanmelden kan in Mijn Pensioencijfers. Stuur ons een bief of e-mail om uw partner aan te melden.

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (AnwUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Uw nabestaanden hoeven dit niet bij ons fonds te melden. Zij krijgen automatisch bericht.
Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een kopie van de overlijdensactie te sturen naar ons contactadres.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Log in bij Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Hebt u ook via andere werkgevers pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.