Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden.

Wat is er geregeld?

Uw ouderdomspensioen: dit pensioen wordt niet verdeeld als u stopt met samenwonen. Zo staat dat in de wet.
Het partnerpensioen: uw ex-partner krijgt recht op een zogeheten bijzonder partnerpensioen als u stopt met samenwonen. Dit partnerpensioen is een uitkering voor uw ex-partner als u komt te overlijden.

Wat kunnen u en uw ex-partner doen?

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maakt over de verdeling van uw bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.
Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner als u komt te overlijden.

Wat moet u doen?

Meld uw partner af bij ons fonds. Dat kan digitaal via Mijn Pensioencijfers. Stuurt u ons een brief? Onderteken beiden deze brief en vermeld daarin:

  • de naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum waarop u niet langer samenwoont
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen. Ons fonds bekijkt of het hiermee kan instemmen en informeert u hierover

Bevestiging afmelding

Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Daarna ontvangt uw ex-partner hierover elke 5 jaar een pensioenoverzicht.