Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

Elk jaar probeert ons fonds uw opgebouwde pensioen te verhogen, want ook de prijzen kunnen met de jaren stijgen. Dat verhogen van uw opgebouwde pensioen heet ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijsstijgingen en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren helaas niet kunnen verhogen:

Over het jaar:

Dat is per: 

De prijzen stegen toen met: 

2018: 0,46%

1 januari 2019

1,70%

2017: 0,22%

1 januari 2018

1,38%

2016: 0%

1 januari 2017

0,32%

2015: 0%

1 januari 2016

0,64%

2014: 0%

1 januari 2015

0,98%

2013: 0%

1 januari 2014

2,51%

In dit document staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw (opgebouwde) pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen.
Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie.