Hoeveel krijgt u?

Betaling pensioen

Het pensioenfonds maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste. Op die dag staat het bedrag op uw bankrekening. Valt de 23ste van een bepaalde maand in het weekeinde? Dan is de betaling op de vrijdag ervoor. Hieronder ziet u in een schema de precieze betaaldata van het hele jaar:

Betaaldata 2021

22 januari 23 april 23 juli 22 oktober
23 februari 21 mei 23 augustus 23 november
23 maart 23 juni 23 september 20 december 

Corona en uw pensioenbetaling

De overheid heeft in maart 2020 maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook ons fonds heeft maatregelen genomen. De betalingen van de pensioenen lopen gewoon door. U ontvangt dus ook tijdens de coronacrisis uw pensioen op bovenstaande data op uw bankrekening.

Buitenlandse rekening

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat uw betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Wij zorgen ervoor dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw buitenlandse rekening is bijgeschreven.

Bruto-netto

Wij zijn verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de inhouding voor:

  • de zorgverzekering (= bijdrage Zvw)
  • loonheffing (= belasting en premie volksverzekeringen) en
  • premie voor het AOW-pensioen als uw AOW-pensioen nog niet is ingegaan

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die pensioen uitkeert aan u (dus ook ons fonds), standaard ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat u over elk afzonderlijk stukje inkomen na uw pensioen een lager belastingtarief betaalt.
Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat u in een hogere belastingschijf valt. Wat u te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog betalen via een zogenoemde naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Informatie voor u

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering. Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en bekijk uw jaaroverzicht(en) online.