Evert de Boer

undefined

Evert de Boer

Bestuurslid namens gepensioneerden
Lid van het bestuur sinds 2015
Laatste functie bij Henkel Nederland: directeur Centraal-Azië in Kazakhstan (Almaty) 

Ik ben bestuurslid omdat...

... ik in eerste instantie ben voorgedragen door een collega. Je moet ook alles een keer gedaan hebben. Een deel van mijn motivatie haal ik uit het feit dat ik een grote groep gepensioneerden vertegenwoordig. 
Samen met André Benschop zet ik me daarom in het bijzonder in om de communicatie met deze achterban te verbeteren.

Pensioen vind ik interessant, want ...

... ik heb er iedere maand mee te maken. De studie om door DNB toegelaten te worden en het eerste jaar als bestuurslid heb ik als zeer pittig ervaren. Maar hoe meer ervaring ik opdoe, hoe interessanter de materie wordt. Zeker nu de discussie speelt waarom ons hele  pensioenstelsel op de schop moet. 

Overige activiteiten

Behalve bestuurslid van ons fonds is Evert de Boer gemeenteraadslid van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.  

Contact

Hebt u specifieke vragen voor Evert de Boer? Gebruik daarvoor een van onze contactgegevens.

Overige bestuursleden 


Pierre Akkermans


Anton de Bekker

André Benschop
undefined
Evert de Boer


Peter van Eekelen


Bert Janssen  

Esmé Wiertz