Anton de Bekker

undefined

Anton de Bekker

Bestuurslid namens de werkgever
Lid van het bestuur sinds 1 juli 2015

Ik ben bestuurslid omdat...

... ik als ervaren pensioenfondsbestuurder actief betrokken wil blijven in de pensioensector, alsmede bij ouderenorganisaties. Gedurende mijn gehele loopbaan heb ik altijd gestreefd naar een gezonde balans tussen werken en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Met evenwichtige belangenbehartiging als vertrekpunt en als doelstelling probeer ik mij in te zetten voor alle deelnemers.

Pensioen vind ik interessant, want ...

..... sinds mijn opleiding tot actuaris (1978) was en is pensioen nog steeds zowel mijn hobby als mijn werk. Mijn hele werkzame leven, tot aan mijn pensionering als algemeen directeur / voorzitter directie van Bedrijfstakpensioenfonds PNO Media, ben ik in de pensioensector actief geweest. 

Overige activiteiten

Behalve bestuurslid van ons fonds is Anton de Bekker ook bestuurslid bij Pensioenfonds TDV, lid van de Raad van Toezicht van Bedrijfstakpensioenfonds HIBIN (handel in bouwmaterialen) en lid van de Visitatiecommissie van Pensioenfonds Koninklijke COSUN (suikerunie c.s.).
Hij is als secretaris maatschappelijk actief bij de Parochiële Caritas Instelling van de RK Parochie H. Drie-eenheid in het zuidwesten van de Provincie Utrecht, bestuurslid van de Kring van Gepensioneerde Actuarissen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en lid van de pensioencommissie van de gezamenlijke Nederlandse ouderenorganisaties. 
Naast reizen en bridgen bezoekt Anton de Bekker in zijn vrije tijd regelmatig als seizoenkaarthouder zijn favoriete voetbalclub met een van zijn kleinkinderen.  

Contact

Hebt u specifieke vragen voor Anton de Bekker? Gebruik daarvoor een van onze contactgegevens.

Overige bestuursleden 


Pierre Akkermans


Anton de Bekker

André Benschop
 undefined
Evert de Boer


Peter van Eekelen


Bert Janssen  

Esmé Wiertz