Beleggingsbeleid

Al het geld dat u, uw werkgever en uw collega’s in het verleden hebben ingelegd zit bij ons fonds in één grote pot. Zo kunnen we risico’s spreiden en kosten delen. En zo kunnen we er ook voor zorgen dat u inleg in de loop van de jaren meer waard wordt. Als u met pensioen gaat, betalen we u uit deze grote pot elke maand pensioen. Dat krijgt u zolang u leeft.

Ook betalen we uit deze pot een uitkering aan uw partner – en/of kinderen als u overlijdt. Dat heet partnerpensioen en wezenpensioen. Het is dus belangrijk dat de beleggingen ons genoeg opleveren om dit alles te betalen.

Waarom belegt het fonds?

Een pensioenfonds kijkt naar de lange termijn. Beleggen levert op de lange termijn meer geld op dan als we alle ingelegde premies op een bankrekening zouden zetten. Maar beleggen kent risico’s. De beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Daarom spreiden we deze risico’s over onder meer verschillende soorten beleggingen (leningen en aandelen) en verschillende landen over de wereld.

Maar bij beleggen gaat het niet alleen om risico’s verdelen en opbrengsten

Wij houden ook rekening met andere zaken, zoals milieu en mensenrechten. Hoe we dat doen, leest u bij duurzaam beleggen. Ons bestuur let erop dat beleggers het ook zo uitvoeren. In de gezamenlijke bijeenkomsten met vermogensbeheerder BlackRock staan we regelmatig stil bij de zogeheten ESG-factoren. ESG (lees hier waar dat voor staat) vinden wij erg belangrijk. Zo beleggen we niet in de wapenindustrie, in thermische kolenproducenten en in tabaksbedrijven. 

Nieuwe wet: meer rapporteren

In 2021 is er een nieuwe Europese Verordening gekomen: de Sustainable Finance Discosure Regulation (afgekort: SFDR). In die verordening staat dat grote financiële organisaties, zoals pensioenfondsen, moeten gaan vertellen over wat ze doen als het effect van hun beleggingen niet goed uitpakt voor mensen, milieu en samenleving. Ook moeten ze meer vertellen over hun beloningsbeleid. Deze verplichting kost meer tijd en energie en geeft een beter beeld of fondsen écht duurzaam beleggen .

Wij rapporteren niet

Omdat wij een klein fonds zijn en naar verhouding dus niet zoveel geld beleggen, hebben we ervoor gekozen om hierover geen uitgebreide rapportages te gaan maken. MVB maakt wel onderdeel uit van onze beslissingen waarin we wel of niet beleggen. Maar we lopen hiermee niet voorop. Daarom kiezen we voor een zogeheten ‘opt-out’ als het gaat om deze nieuwe wet.

Beloningsbeleid

Wel kunnen we meer vertellen over ons beloningsbeleid. Ons fonds heeft geen personeel in dienst. Wel werken er onafhankelijke bestuursleden voor ons. Voor hun beloning volgen we de richtlijnen van de Pensioenfederatie. Jaarlijks worden deze kosten in het jaarverslag verantwoord. Onze jaarverslagen vindt u op de pagina Documenten.
Er zijn ook organisaties die in opdracht van ons werken. Wij letten erop dat ook die organisaties een beheerst beloningsbeleid hebben dat past bij ons fonds. De beloning moet zo zijn dat het mensen stimuleert om goed werk te leveren zonder onverantwoorde risico’s te nemen .