Over het fonds

Uitvoeringskosten

Ons pensioenfonds is een financiële instelling, maar geen commercieel bedrijf. Er is geen winstoogmerk. Het geld dat ons fonds verdient met beleggen, is bestemd voor uw pensioen.

Verschillende kosten

Om uw pensioen te beheren, maken we wel kosten. Denkt u daarbij aan de kosten voor:

  • een goede administratie van uw gegevens
  • het versturen van brieven en mailings
  • de productie van het jaarverslag
  • het inwinnen van advies
  • het kopen en verkopen van beleggingen
  • het beheer van de beleggingen

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Daardoor zijn de kosten per persoon lager dan als u uw pensioen alleen zou regelen. Daarnaast geldt bij ons fonds een bijzondere situatie, omdat Henkel Nederland B.V. (als voormalige werkgever) bijdraagt aan de kosten. Door de omvang van het fonds (weinig deelnemers) zijn de kosten hoger dan bij andere pensioenfondsen, maar de deelnemers hoeven deze kosten dus niet allemaal te betalen.

Zo laag mogelijk

Ons fonds werkt zo efficiënt mogelijk. De kosten worden op verschillende manieren gerapporteerd:

  1. kosten voor pensioenbeheer: dat zijn de kosten die ons fonds maakt voor de administratie, communicatie, bestuur en de toezichtskosten. In 2020 bedroegen de kosten voor pensioenbeheer € 1.855 per deelnemer* (in 2019: € 1.849)
  2. kosten voor vermogensbeheer: dit zijn de kosten die ons fonds maakt om het pensioengeld te beleggen. In 2020 bedroegen deze kosten 0,34% van het gemiddeld belegd vermogen (in 2019: € 0,50%)
  3. transactiekosten: dit zijn kosten die het fonds maakt met het aan- en verkopen van beleggingen. In 2020 bedroegen deze kosten 0,01% van het gemiddeld belegd vermogen (in 2019: 0,05%)

* Deze kosten worden door de werkgever vergoed.