Actuele cijfers

Kans op korten en/of toeslag verlenen (indexatie)

Sinds de invoering van nieuw Financieel Toetsingskader in 2015 is de beleidsdekkingsgraad een belangrijk instrument om de financiële gezondheid van een pensioenfonds te meten.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds ligt nog onder de vereiste dekkingsgraad van 114,7% (Q4 2020). Dat betekent dat ons fonds nog “in herstel is”. Er wordt een nieuw herstelplan opgesteld.

Ons fonds kent een voorwaardelijke toeslag regeling, wat inhoudt dat er slechts geïndexeerd kan worden als het fonds aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. De verwachting van het fondsbestuur is om op lange termijn 40% van de stijging van de prijsindex door middel van het geven van toeslagen te compenseren.

Voor het starten van indexatie is een beleidsdekkingsgraad van tenminste 110% vereist. Dit is een wettelijke vereiste. Bovenop deze regel van 110% geldt daarnaast nog de regel die stelt dat er genoeg vermogen beschikbaar moet zijn om de dan te verlenen toeslag naar verwachting ook in de toekomst te kunnen realiseren. Ook deze regel vloeit voort uit de wet- en regelgeving en wordt als de toekomstbestendigheidseis aangeduid.

De Ondernemingsraad van Henkel heeft in 2012 met de directie van Henkel afgesproken dat in geval van dreigende korting Henkel bedragen zal bijstorten die voldoende zijn om deze korting te voorkomen. Dit heeft de afgelopen jaren meermaals geleid tot bijstortingen door Henkel Nederland.

Deze bijstortingsverplichting kent één voorwaarde: Hij vervalt indien Henkel in enig jaar niet in staat zal zijn de Short Term Incentives (jaarlijkse bonus) aan het personeel te kunnen betalen. Deze situatie is in het 140-jarig bestaan van Henkel nog niet voorgekomen. De kans erop is klein, maar moet genoemd worden.