Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft (= de verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen.
Ook de waarde van de verplichtingen is elke dag anders. Dat laatste komt door het stijgen of dalen van de rente. Wanneer de rente daalt (zoals in de laatste jaren het geval was), moet het fonds nu al over meer vermogen beschikken om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Met andere woorden: de waarde van de verplichtingen neemt door een rentedaling toe.

Actuele dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld.

Vereiste dekkingsgraad

Ons fonds is verplicht om maandelijks informatie over onze financiële positie te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 is dat onder meer de zogenoemde beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.. Dat is een gemiddelde dekkingsgraad, gebaseerd op de voorgaande 12 maanden. In de wet staat dat het bestuur op basis van deze dekkingsgraad besluiten moet nemen, bijvoorbeeld over het jaarlijks verhogen van de pensioenen.

De beleidsdekkingsgraad moet aan bepaalde eisen voldoen. Een belangrijke grens is de vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad daalt onder dit vereiste, moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. In dit herstelplan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste grens komt te liggen.

Herstelplan van ons fonds

Ook ons pensioenfonds heeft een herstelplan. Maximaal mag een pensioenfonds 10 jaar over dat herstel doen. Het bestuur van ons fonds heeft gekozen voor een kortere hersteltermijn van 2 jaar.

Lees hier meer over de kans op verlagen of verhogen van de pensioenen.