Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage en geeft aan hoe financieel gezond we als pensioenfonds zijn. Het is de verhouding tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft (= de verplichtingen).

Ontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich in de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder de grafiek leggen we uit, wat ze betekenen.

Deze grafiek is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve cijfers vindt u terug in de jaarverslagen op de Documentenpagina.

Deze grafiek wordt telkens in de derde week van de opvolgende maand bijgewerkt met voorlopige cijfers.

Actuele dekkingsgraad (= blauwe lijn)

Deze dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op. Op de tiende werkdag van een maand geven we dit voorlopige percentage door aan De Nederlandsche Bank (DNB). Daarna publiceren we het nieuwe percentage ook in deze grafiek.

Beleidsdekkingsgraad (rode lijn)

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten zoals het wel of niet kunnen verhogen van de pensioenen.

Vereiste dekkingsgraad (= groene lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft. Als de beleidsdekkingsgraad (rode lijn) daalt onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij de toezichthouder DNB.

Minimaal vereiste dekkingsgraad (= zwarte lijn)

Aan deze dekkingsgraad zien we of een fonds een dekkingstekort heeft. Het is de absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad (rode lijn) 6 opeenvolgende jaren onder deze ondergrens ligt, moet ons fonds direct maatregelen nemen: de pensioenen worden verlaagd. Dat geldt voor de opgebouwde pensioenen, maar ook voor de pensioenen die worden uitgekeerd. Dat is bij ons fonds nu niet het geval.