Actuele cijfers

Beleggingen

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door het aanwezige vermogen zorgvuldig te beleggen. Hoe ons fonds belegt, staat in de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTNAfkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Dit noemen we ook wel het bedrijfsplan. In de ABTN staat onder meer hoe de dekkingsgraad berekend wordt.).

Waarom beleggen?

Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou dan veel lager uitvallen. Daarom belegt een pensioenfonds. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende categorieën:

  • Producten, zoals aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties (= leningen)
  • Regio’s, zoals Europa, Azië en opkomende markten
  • Sectoren, zoals de energiesector, de sector consumentengoederen en de financiële sector

Daarbij wordt de volgende verdeling aangehouden:

  • aandelen (10%) en
  • vastrentende waarden (90%)

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat een vaste rente wordt ontvangen.

Bij aandelen gaat het anders. Als een fonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het een stukje eigenaar van die onderneming. Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt dan per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Het aandeel kan meer of minder waard worden.

Belegd vermogen en rendement

Het belegd vermogen van ons fonds schommelde de afgelopen 5 jaren tussen ruim € 113 en bijna € 127 miljoen. Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst of verlies) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2020 was ons rendement 8,8%. In 2019 was het rendement 15%. Het rendement kan in een bepaald jaar ook negatief zijn. 

Het belegd vermogen is één kant van het verhaal. Ons fonds heeft ook verplichtingen. Vanaf 2019 zijn onze verplichtingen gestegen. In 2020 tot € 107 miljoen. Deze stijging komt onder meer door de lage rente. Als een rente laag is, moet een pensioenfonds meer geld opzij zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen.