Nieuws

Ons jaarverslag 2020 staat online

In het jaarverslag staan alle belangrijke cijfers op een rij. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2020 gevoerde beleid.

Wat staat er in het jaarverslag?

Het bestuur is in 2020 uitgebreid met drie onafhankelijke bestuursleden. Het bestuur heeft het fonds door de coronacrisis geleid en de voorbereidingen voor de toekomst vormgegeven. In het jaarverslag ziet u met welke financiële ontwikkelingen ons fonds te maken kreeg en welke besluiten er zijn genomen. Ook leest u het verslag van het Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie: over hun werkzaamheden in 2020 en onze samenwerking.

Verder vindt u natuurlijk de belangrijke cijfers over 2020:

  • ons deelnemersbestand
  • onze verplichtingen
  • ons vermogen
  • de kosten van de pensioenregeling
  • de jaarrekening

Lees online of download hier het jaarverslag 2020.