Nieuws

Liquidatieverslag op de website geplaatst

Het bestuur van Henkel Pensioenfonds i.l. heeft het liquidatieverslag op de website geplaatst.

In het liquidatieverslag legt het bestuur verantwoording af over het jaar 2021, waarin is besloten om te stoppen met het fonds en collectieve overdracht plaatsvond van het fonds naar verzekeraar Nationale-Nederlanden. Het liquidatieverslag is meteen het laatste jaarverslag van het fonds. Dat betekent dat het bestuur ook (de gebruikelijke) verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in 2021.

U kunt het liquidatieverslag downloaden van deze website.