Nieuws

Liquidatie Pensioenfonds Henkel i.l. bijna afgerond

Per 1 november 2021 zijn alle pensioenaanspraken en -uitkeringen overgedragen naar Nationale-Nederlanden (NN). Alle (oud-)deelnemers zijn daarover persoonlijk geïnformeerd. 

Informatie

Voor informatie en vragen over uw pensioen(uitkering) bij NN kunt u terecht bij het klantteam van Nationale-Nederlanden.

Telefoon: 088 - 663 60 00
Uw vraag kunt u ook stellen op nn.nl/mijnpensioenvraag
Of kijk op de website: www.nn.nl