Nieuws

Laatste UPO’s van Pensioenfonds Henkel in liquidatie zijn verstuurd

Op 14 december 2021 hebben alle (oud-)deelnemers van ons fonds het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. In dit allerlaatste UPO van ons fonds staat wat de hoogte is van uw pensioen (per 31 oktober 2021), dat inmiddels is overgedragen naar Nationale-Nederlanden (NN). In het bedrag is de eenmalige verhoging van 10,13% verwerkt.

Jaarlijkse verhoging van uw pensioen

In de brief bij het UPO hebben we u ook laten weten dat NN uw pensioen vanaf 2022 voortaan jaarlijks (per 1 januari) verhoogt met een vast percentage van 1,26%. Het bestuur is hierover bijzonder verheugd. Uw pensioen wordt in 2022 voor de eerste keer met dat percentage verhoogd.

UPO’s in het vervolg van NN

De jaarlijkse UPO’s worden vanaf 2022 verzorgd door NN. Het eerste UPO dat u van NN ontvangt, geeft uw pensioen weer per 31 december 2021. Dit UPO ontvangt u vóór 1 oktober 2022.

Hebt u vragen?

Mocht u vragen hebben over het laatste UPO van ons fonds, neemt u dan contact op met Klantenservice Pensioen van Nationale-Nederlanden.