Nieuws

‘Groen licht’ DNB: Pensioenfonds Henkel stopt definitief

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen het besluit van het bestuur van Pensioenfonds Henkel in liquidatie, om vanaf 1 november 2021 de pensioenen van alle (oud-)deelnemers over te dragen naar Nationale-Nederlanden.

Dit ‘groene licht’ betekent dat de collectieve waardeoverdracht kon worden afgerond. Dit proces was al in gang gezet. Daarover zijn alle (oud-)deelnemers eerder dit jaar uitvoerig geïnformeerd. Inmiddels zijn ook de pensioenregeling en de administratie van het fonds verhuisd naar Nationale-Nederlanden.

Pensioenen verhoogd

Doordat het bestuur eerder dit jaar - op het juiste moment - het besluit heeft genomen om te stoppen, konden de pensioenen eenmalig en blijvend worden verhoogd. In juli hebben alle (oud-)deelnemers een brief ontvangen waarin deze verhoging werd aangekondigd. Ook gaan de pensioenen vanaf 2022 jaarlijks omhoog met een vast percentage. Het definitieve percentage van deze vaste jaarlijkse verhoging kan pas later worden vastgesteld. Eerst moet bekend zijn hoeveel geld er straks nog in het fonds over is nadat aan alle verplichtingen is voldaan. Het fonds hoopt dit percentage bekend te kunnen maken in het laatste UPO van het fonds dat de deelnemers in december ontvangen.

Het pensioenfonds stopt definitief

Met de verhuizing van de pensioenen en de pensioenadministratie naar Nationale-Nederlanden komt er definitief een einde aan het zelfstandige Pensioenfonds Henkel. Het bestuur is ervan overtuigd dat stoppen met het fonds en het overdragen van de pensioenen naar Nationale-Nederlanden voor alle (oud-)deelnemers de best mogelijke oplossing is voor de lange termijn.

Meer informatie leest u op de pagina De toekomst van ons fonds. Daar staat ook het filmpje met een persoonlijke boodschap van het bestuur.