Nieuws

Uw pensioen gaat omhoog met 0,43%

Het bestuur heeft in januari besloten om de pensioenen met 0,43% te verhogen.

De verhoging geldt per 1 januari 2020, voor:

  • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan
  • de ingegane pensioenen van onze gepensioneerden. Zij krijgen in februari meer pensioen plus de verhoging over de maand januari met terugwerkende kracht.

Afhankelijk van de financiële positie

Een verhoging kan alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. Meer achtergrondinformatie leest u bij Kans op korten en/of toeslag.

Een verhoging is voorwaardelijk

Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat uw (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de algemene prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. Een verhoging is voorwaardelijk; u hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhoging van uw pensioen? En een overzicht van de verhogingen in de afgelopen jaren? Kijkt u dan bij Verhoging pensioen op deze website. Onze actuele financiële positie ziet u in deze grafiek.

Bron: Bestuur