Nieuws

Pensioenfonds sluit 2019 positief af

De financiële positie van ons pensioenfonds is in het vierde kwartaal van 2019 verbeterd. De beleidsdekkingsgraad steeg van 112,1% naar 112,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen uit te kunnen betalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.
Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen (lees meer over de kans op een verlaging/verhoging van uw pensioen).

Beleidsdekkingsgraad is te laag

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 114,3% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Dit percentage kan veranderen als de samenstelling van het vermogen wijzigt en/of de hoogte van de rente wisselt. De huidige dekkingsgraad ligt onder deze grens. Dat betekent dat er formeel sprake is van een reservetekort. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij de DNB.

Uw pensioen is per 1 januari verhoogd

Ons bestuur heeft besloten de pensioenen per 1 januari te verhogen. Dit kon, omdat de beleidsdekkingsgraad hoger was dan 110%. De verhoging is wel beperkt gebleven tot 0,43%.

Oorzaak: lage rente

De rente is op dit moment erg laag. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we veel extra geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad zich de afgelopen kwartalen heeft ontwikkeld.