Nieuws

Ons jaarverslag 2019 staat online

In het jaarverslag staan alle belangrijke cijfers op een rij. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2019 gevoerde beleid.

Wat staat er in het jaarverslag?

Wij vertellen wij u graag met welke financiële ontwikkelingen ons fonds te maken kreeg en welke besluiten er zijn genomen. In het jaarverslag leest u ook het verslag van het Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie. Over hun werkzaamheden in 2019 en onze samenwerking in dat jaar.

Verder vindt u natuurlijk de belangrijke cijfers over 2019:

  • ons deelnemersbestand
  • onze verplichtingen
  • ons vermogen
  • de kosten van de pensioenregeling
  • de jaarrekening

Lees online of download hier het volledige jaarverslag 2019.