Nieuws

Ons herstelplan is vernieuwd

Ons fonds heeft een nieuw herstelplan. Daarin staat welke maatregelen we nemen om onze financiële positie te verbeteren.

Te weinig reserves

Onze financiële positie is niet goed genoeg. Onze beleidsdekkingsgraad lag op 31 december vorig jaar onder een belangrijke grens. Hij was 112,3%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad (op dit moment: 114,3%). Dit betekent dat ons fonds volgens de huidige wet- en regelgeving te weinig buffers heeft om grote tegenvallers op te vangen. In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden en op welke termijn dat kan gebeuren. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. 

Hersteltermijn verlengd

De hersteltermijn van ons fonds is 2 jaar. Dat is relatief kort voor een herstelplan. Veel herstelplannen hebben een hersteltermijn van 10 tot 12 jaar. Omdat ons kleine, gesloten fonds zich bezint op de toekomst is de kans klein dat wij over 10-12 jaar nog bestaan. In onze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken rondom de toekomst van ons fonds.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over ons herstelplan.