Nieuws

Kennis delen over duurzaam beleggen

Ons pensioenfonds vindt duurzaam beleggen belangrijk, bijvoorbeeld in organisaties die iets doen aan biodiversiteit. Hoe voorkomen we dat er dier- en plantensoorten verdwijnen? Hoe behouden we de natuur? En welke bijdrage kunnen wij leveren?

Samenwerking met andere financiële instellingen

Niet alleen wij vinden dit belangrijk. Ook andere pensioenfondsen. Daarom heeft onze belangenorganisatie Pensioenfederatie zich aangesloten bij een initiatief voor duurzaam beleggen. Het gaat om het Platform voor Duurzame Financiering. Dat is een groep van Nederlandse financiële instellingen, waaronder banken, ministeries, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Zij delen kennis over hoe hun organisaties verlies van biodiversiteit kunnen tegengaan.

Bijdragen aan biodiversiteit

In een gezamenlijke publicatie staat hoe wij als financiële sector kunnen bijdragen aan het behoud en herstel van de verschillende dieren en plantensoorten in de natuur.

Meer weten?

Op onze website vindt u meer informatie over hoe wij beleggen.