Nieuws

‘Voorkom problemen: maak een pensioenplan bij scheiding’

Als er kinderen in het spel zijn bij een scheiding, moeten partners verplicht een ouderschapsplan opstellen. Waarom dan geen verplicht pensioenplan opstellen als er een pensioen in het spel is? Dat kan gescheiden mensen een hoop ellende besparen.

Dit voorstel komt van het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie naar aanleiding van de plannen van minister Koolmees. De minister wil de regels veranderen rondom het verdelen van het pensioen bij een scheiding.

Scheiden en pensioen, hoe zit dat?

Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd in de periode dat u getrouwd was. Het gaat daarbij vaak om veel geld. Hoe langer u getrouwd was, des te hoger het bedrag.

Hoe u het pensioen verdeelt, moet u onderling afspreken. Geef deze afspraken binnen 2 jaar door aan het pensioenfonds en dan zorgt het fonds ervoor dat de betaling straks geregeld is. U hebt er dan geen omkijken meer naar.

Maar veel mensen vergeten om hierover afspraken te maken of om de afspraken aan het pensioenfonds door te geven. Als de ex-partner járen later ontdekt dat hij of zij nog pensioen krijgt, moet hij of zij dat zelf gaan ‘halen’ bij de voormalige echtgeno(o)t(e). In de praktijk zorgt dat voor veel problemen. (Lees hier meer over scheiden, de verdeling van uw pensioen en wat u kunt regelen rondom het partnerpensioen.)

Nieuwe wet: automatische verdeling

Minister Koolmees wil hier wat aan doen. Hij is van plan om de wet te veranderen. Het verdelen van het pensioen bij scheiding gaat dan automatisch. Het pensioen wordt in twee losse delen geknipt en de betaling wordt ook geregeld. Daardoor zijn exen na de scheiding niet meer afhankelijk van elkaar. (Het gaat hier om een zogeheten conversie.) Partners hoeven dan niets te doen. Wie wil afwijken, kan andere afspraken maken. Deze afspraken moeten de partners dan wel binnen 6 maanden zelf doorgeven aan het fonds.

Bewuste keuze

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zijn voor dit plan van automatische verdeling. Ze vinden het wel belangrijk dat deze keuze bewust gemaakt wordt. Als de verdeling van het pensioen na een scheiding eenmaal is doorgevoerd, kan het later niet teruggedraaid worden. Door een pensioenplan te maken, zijn partners bewust bezig met hun pensioen bij scheiding, vindt de Pensioenfederatie: “Een verplicht pensioenplan is in ieders belang: van de ex-partners, van scheidingsprofessionals en van pensioenuitvoerders.”

Hoe nu verder?

Minister Koolmees verzamelt nu meer reacties van organisaties op zijn plan. Dat verwerkt hij in een voorstel waarover de Tweede en de Eerste Kamer gaan stemmen. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe wet per 2021 van kracht. We houden u op de hoogte.

Bron: Pensioenfederatie