Nieuws

Uw pensioen gaat omhoog met 0,46%

Het bestuur heeft in januari besloten om de pensioenen met 0,46% te verhogen. Dit geldt voor alle opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen. 

De verhoging geldt per 1 januari 2019.

  • Bij oud-werknemers wordt de verhoging bijgeschreven op hun opgebouwde pensioen. Dat kunnen zij over enkele maanden zien als ze inloggen op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers op deze website.
  • Gepensioneerden ontvangen de verhoging bij hun pensioenuitkering in februari. Dat betekent dat gepensioneerden vanaf februari meer pensioen uitbetaald krijgen. In de maand februari wordt daarbij ook de verhoging van het pensioen over januari uitbetaald.

Een verhoging is voorwaardelijk

Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat uw (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de algemene prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. Een verhoging is voorwaardelijk; u hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit.

Afhankelijk van de financiële positie

Een verhoging kan alleen als ons fonds er financieel goed voor staat. Eind 2017 was de beleidsdekkingsgraad van ons fonds 112,1%. Daardoor was er toen ruimte voor een kleine verhoging van 0,22%. Dit jaar stonden we er nog iets beter voor. Daarom was er voldoende ruimte om de pensioenen met 0,46% te verhogen. Meer achtergrondinformatie leest u bij Kans op korten en/of toeslag.

Effect verhoging op financiële positie

De verhoging van de pensioenen komt uit het vermogen van ons fonds. De financiële positie wordt hierdoor slechter. December was geen goede maand voor ons fonds. In combinatie met de verhoging, staan we er nu financieel minder goed voor dan we eigenlijk zouden willen volgens het herstelplan.
Op deze website vindt u informatie over onze actuele financiële positie tot en met het derde kwartaal van 2018. Volgende maand is er meer bekend over hoe ons fonds het laatste kwartaal van 2019 heeft afgesloten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhoging van uw pensioen? Kijkt u dan bij Verhoging Pensioen op deze website. Onze actuele financiële positie ziet u in deze grafiek.

Hebt u vragen?

Stel ze aan onze medewerkers. Wij helpen u graag.

Bron: Bestuur