Nieuws

‘Pensioen opnemen voor aflossen hypotheek’

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil werknemers die pensioen opbouwen via hun werk een extra keuze aanbieden. Hij wil het mogelijk maken dat mensen op hun pensioendatum een deel van het opgebouwde pensioen in één keer kunnen opnemen. Bijvoorbeeld om een hypotheek af te lossen.

Het voorstel staat in een brief aan de Tweede Kamer over de pensioenvernieuwing. De minister schreef deze brief, omdat het overleg met vakbonden en werkgevers over een nieuw pensioenstelsel eind 2018 is mislukt. De minister bereidt nu zelf een aantal vernieuwingen voor. Dit is er één van. 

Extra keuze voor werknemers

Werknemers die met pensioen gaan, hebben een aantal keuzes om hun pensioen op maat te maken. De minister wil deze set aan keuzes uitbreiden met de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde pensioen in één keer op te nemen. Dat geld kunnen ze dan gebruiken om bijvoorbeeld hun hypotheek af te lossen. Gepensioneerden met een koopwoning zonder schulden zijn na hun pensioen minder geld kwijt aan hun woning en kunnen beter rondkomen van hun pensioen.

Maximaal 10% in één keer opnemen

Als iemand een bedrag opneemt, dan slinkt zijn pensioenpot. Zijn pensioenuitkering gaat daardoor omlaag. De minister stelt voor om een grens in te stellen van maximaal 10%. Hiermee wil hij voorkomen dat mensen teveel geld opnemen en daarna in financiële problemen komen, doordat hun pensioen te laag is geworden.

Het duurt nog even voordat werknemers van deze keuzeoptie gebruik kunnen maken. Het ministerie van Sociale Zaken onderzoekt wat de beste manier is om het plan uit te voeren. Daarna wordt het uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dat is op zijn vroegst eind 2019 klaar. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan.

Meer informatie

Als u met pensioen gaat, hebt u verschillende keuzes om uw pensioen aan te passen aan uw situatie. Lees hier welke dit zijn. Als u hierover vragen hebt, stel ze aan onze medewerkers. Wij helpen u graag.