Nieuws

Ons jaarverslag 2018 staat online

In het jaarverslag staan alle belangrijke cijfers op een rij. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid.

Wij vertellen wij u graag met welke financiële ontwikkelingen ons fonds te maken kreeg en welke besluiten er zijn genomen. In het jaarverslag leest u ook het verslag van het Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie. Over hun werkzaamheden in 2018 en onze samenwerking in dat jaar.

Belangrijke cijfers ontbreken niet

Verder vindt u natuurlijk de belangrijke cijfers van 2018 over:

  • ons deelnemersbestand
  • onze verplichtingen
  • ons vermogen
  • de kosten van de pensioenregeling en
  • de jaarrekening

Lees online of download hier het volledige jaarverslag 2018.