Nieuws

Ons herstelplan is vernieuwd

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren.

Onze financiële positie

De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de actuele dekkingsgraad. Ons fonds publiceert elk kwartaal de actuele stand van zaken in deze grafiek.
Pensioenfondsen rapporteren elke maand de actuele dekkingsgraad aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ook melden ze de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Te weinig reserves

DNB kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Aan het einde van 2018 was onze beleidsdekkingsgraad 113,4%. Onze beleidsdekkingsgraad ligt onder een belangrijke grens; hij is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 114,6%, zoals die per 31 december gold.

Dat getal kan overigens wel schommelen en hangt onder andere af van de rentestand. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, heeft ons fonds te weinig reserves. In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Hersteltermijn

Het herstelplan van ons fonds is bijgewerkt. De hersteltermijn van ons fonds is 2 jaar. Dat is relatief kort voor een herstelplan. Veel herstelplannen gelden 10 jaar. Omdat het niet duidelijk is of ons kleine, gesloten fonds over 10 jaar nog zal bestaan, heeft het bestuur gekozen voor een kortere termijn.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over ons herstelplan.