Nieuws

Niet zo’n goede start voor onze financiële positie in 2019

De financiële positie van ons pensioenfonds is in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw verslechterd. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 113,1%. Eind 2018 was dat nog 113,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen uit te kunnen betalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

Pensioenfondsen zijn verplicht om de beleidsdekkingsgraad te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen (lees meer over de kans op een verlaging/verhoging van uw pensioen).

Waarom werd onze financiële positie slechter?

Twee ontwikkelingen hebben veel invloed op onze financiële positie:

  • Een stijging of daling van de rente waarmee wij moeten rekenen
    Bij een lage rente moet ons fonds meer geld opzij zetten om (later) alle pensioenen te kunnen betalen dan bij een hoge rente. Hoe hoger de rente, des te beter voor onze financiële positie.
  • Een stijging of daling van de waarde van onze beleggingen 
    Hoe meer vermogen, des te beter voor onze financiële positie.

In het percentage over het eerste kwartaal is rekening gehouden met de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2019. Dat geld gaat naar de pensioenen en daardoor daalt de dekkingsgraad. Verder is in het eerste kwartaal de rente gedaald. Het goede nieuws kwam van ons vermogen: dat nam met bijna zes miljoen euro toe. Hierdoor bleef de daling van de beleidsdekkingsgraad beperkt.

Wat betekenen de percentages?

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 114,2% (= vereiste dekkingsgraad) om (op lange termijn) aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Dit percentage kan veranderen als de samenstelling van het vermogen wijzigt en/of de hoogte van de rente wisselt. De huidige dekkingsgraad ligt onder deze grens. Dat betekent dat er formeel sprake is van een reservetekort. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij de DNB.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad zich de afgelopen kwartalen heeft ontwikkeld.