Nieuws

Commissie: strengere rekenregels voor pensioenfondsen

Er komen strengere rekenregels voor pensioenfondsen. Daardoor komen ze er financieel slechter voor te staan. Dit vergroot de kans op een verlaging van de pensioenen en/of een verhoging van de pensioenpremie.

De strengere rekenregels zijn een advies van de Commissie Parameters, onder leiding van oud-minister Dijsselbloem. Minister Koolmees (Sociale Zaken) en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) nemen het advies over. Het is nog niet bekend of de nieuwe rekenregels ook gaan gelden als er een nieuw pensioenstelsel is.

Waar gaat het advies over?

De commissie adviseert 2 dingen:

  1. De rekenrente gaat omlaag vanaf 2021
    De rente waarmee fondsen moeten rekenen, wordt strakker gekoppeld aan de marktrente. En die is extreem laag. Daardoor daalt de rekenrente. Gevolg: we moeten dadelijk meer geld opzij zetten en dat is slecht voor onze financiële positie. Bij een slechte financiële positie wordt het moeilijker om de pensioenen jaarlijks te verhogen.

  2. Het verwachte beleggingsrendement gaat omlaag vanaf 2020
    Fondsen moeten ervan uitgaan dat ze in de toekomst minder geld verdienen met beleggen. Dit is van invloed op fondsen die de pensioenpremie baseren op het verwachte toekomstige beleggingsrendement. Onder meer aan de hand van het verwachte rendement bepalen deze fondsen of ze genoeg premie ontvangen om alle kosten en de opbouw van de pensioenen te betalen. Als dat niet zo is, gaat de pensioenpremie omhoog.

Daarnaast is dit van belang voor het herstelplan. Een lager verwacht beleggingsrendement vertraagt het verwachte herstel van de financiële positie van het fonds. Hierdoor kan een verlaging van de pensioenen eerder aan de orde zijn dan nu het geval is.

Wat is het effect op onze financiële positie?

Om een idee te krijgen van het effect van de nieuwe rekenregels, hebben we de dekkingsgraad in mei (111,4%) berekend met de huidige rekenrente én met de nieuwe rekenrente die na 2021 gaat gelden. Uit deze eerste voorbeeldberekening blijkt dat onze actuele dekkingsgraad daalt met 2,1% als we de nieuwe rekenregels gebruiken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze financiële positie? Lees meer achtergronden en bekijk de actuele situatie in deze grafiek.