Nieuws

Tweede kamer akkoord met samenvoegen kleine pensioenen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om kleine pensioenpotjes automatisch over te dragen als een werknemer van baan verandert. Het pensioen van de werknemer verhuist dan mee naar zijn nieuwe pensioenfonds of verzekeraar zonder dat hij daar iets voor hoeft te doen.

Het gevolg is dat mensen met (veel) korte dienstverbanden naar verwachting straks meer pensioen hebben.

Wat is een klein pensioen?

De nieuwe wet geldt voor pensioenen tussen de € 2 en € 468 bruto per jaar. De bovengrens is een wettelijke grens die elk jaar wordt bijgesteld.

  • Pensioenen boven € 468 blijven bij het oude pensioenfonds staan. Wie dat niet wil, kan een aanvraag indienen om het pensioen mee te nemen naar het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.
  • Pensioenen onder € 2 vervallen automatisch aan het pensioenfonds.

Afkoop: nu geld, later minder pensioen

Nu mogen pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen nog in één keer uitbetalen aan de oud-werknemer. Kleine pensioenen zijn namelijk naar verhouding erg duur om bij te houden in de administratie. Deze kosten staan niet in verhouding tot de pensioenuitkering later. Die kosten moeten worden opgebracht door de andere deelnemers aan het fonds en de aangesloten werkgevers.

De uitbetaling aan de oud-werknemer (ook wel: afkoop) mag pas als de oud-werknemer 2 jaar uit dienst is én als hij of zij geen aanvraag heeft ingediend om het pensioen mee te nemen. De oud-werknemer ontvangt dan eenmalig een afkoopsom en krijgt later geen maandelijkse pensioenuitkeringen meer. De bedoeling is dat mensen de afkoopsom gebruiken om op eigen initiatief een pensioen te regelen. De meeste mensen doen dat echter niet. Zij geven het geld uit. Het gevolg is dat zij later minder pensioen hebben.

Nieuwe wet: nu geen geld, later meer pensioen

Door kleine pensioen automatisch mee te laten verhuizen met de werknemer worden de kleine pensioenpotjes bij elkaar opgeteld in plaats van vroegtijdig uitgekeerd. Zo groeit het totale pensioen. Voordeel is dat de werknemer dit niet meer zelf hoeft aan te vragen. Het wordt automatisch geregeld tussen pensioenfondsen en verzekeraars.

Hebt u een klein pensioen?

Lang niet iedereen weet nog van het bestaan van zijn eventuele kleine pensioentjes. Daarmee loopt u mogelijk straks pensioen mis. Wilt u weten of en waar u nog pensioen hebt opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. (Belgisch pensioen vindt u op www.mypension.be.)

Hebt u vragen? Neem contact op met ons. Onze medewerkers helpen u graag.