'We zitten in een situatie die niemand had kunnen voorzien.'

Beste deelnemers en gepensioneerden,

We zitten in een situatie die niemand had kunnen voorzien. Het coronavirus legt ons leven stil. Iedereen heeft hiermee te maken. En dat geldt zeker ook voor onze gepensioneerden die tot de risicogroepen behoren.

We hebben goede voorzieningen in Nederland. De overheid biedt ondersteuning aan getroffen ondernemers. Verzekeraars en banken staan er nu veel beter voor dan bij de vorige crisis ruim tien jaar geleden. Maar uiteindelijk betalen we allemaal samen de rekening.

Ook ons fonds voelt de gevolgen van de crisis. Onze financiële positie staat onder druk. We maken een pas op de plaats als het gaat om de plannen voor de toekomst van ons fonds. Pas als de crisis voorbij is, kunnen we hierover besluiten nemen.

We hebben een crisisplan. We zijn alert en onderhouden nauw contact met organisaties waaraan wij belangrijke taken uitbesteed hebben. We doen er alles aan om zo goed mogelijk door deze crisis te komen. Over de uitbetaling van uw pensioen hoeft u zich geen zorgen te maken: dat gaat gewoon door. Ook als u vragen hebt over uw pensioen, kunt u zoals altijd bij ons terecht.

Ons bestuur wenst iedereen veel sterkte en we hopen van harte dat we met zijn allen gezond door deze crisis komen.

Blijf gezond en zorg goed voor uzelf.
Bert Janssen,
namens het bestuur van Pensioenfonds Henkel