Pierre Akkermans, onafhankelijk voorzitter bestuur:

Bestuur hervat plannen: stopt ons fonds dit jaar?

Vorig jaar stond ons fonds op het punt te stoppen. Door covid-19 ging de overstap naar een verzekeraar toen niet door. Het bestuur kon weinig anders doen dan wachten op betere tijden. Nu ons fonds er financieel goed voorstaat, is draad weer opgepakt. Onze voorzitter Pierre Akkermans licht toe.

Gaat het er nu echt van komen?

“We zijn er de afgelopen maanden financieel snel beter voor komen te staan. Zelfs iets beter dan vorig jaar. Dat was nodig om verder te kunnen met de plannen. Wel zijn de economische tijden nog steeds onzeker. De situatie kán dus weer omslaan. Op 24 maart hebben we besloten het ijzer te smeden nu het heet is.”

Zijn de plannen hetzelfde als vorig jaar?

“Ja, maar er is wel een verschil. Vorig jaar was een verzekeraar de meest logische keuze. Toen waren de plannen voor een nieuw pensioenstelsel op hoofdlijnen nog niet bekend. Inmiddels wel. Overstappen naar een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) komt daarom nu ook in beeld.”

Wat kan een bpf ons bieden?

“Een bpf beslist straks of ze de pensioenen willen omzetten naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar kúnnen voordelen aan zitten voor deelnemers. In het nieuwe stelsel mogen de pensioenen bijvoorbeeld eerder omhoog als het economisch goed gaat. Ook is er dan meer kans op het inhalen van verhogingen die ons fonds de afgelopen jaren niet kon geven.”

En een verzekeraar?

“Kiezen we voor een verzekeraar, dan maak je één keer een afspraak. Dat betekent meestal de garantie dat het opgebouwde pensioen keurig wordt uitbetaald. Er is nu ruimte om een stuk gemiste verhoging uit het verleden in te kopen, plus een vaste jaarlijkse verhoging. En dat op zich is prima. Het is een vorm van zekerheid die veel gepensioneerden erg waarderen.”

Welke kant gaat het op?

“We gaan eerst alle belangen evenwichtig afwegen en kiezen dan wat het allerbeste is voor alle deelnemers. De werkgever vindt het prima dat we nu verder gaan. Ook het verantwoordingsorgaan staat achter onze plannen. Binnenkort gaan we naar de ondernemingsraad. Als ook zij geen voetangels en klemmen zien, kunnen we snel door.”

Lees verder <uit Nieuwsbrief april 2021>

Hoe zit de werkgever er nu in?

“Voor de werkgever maakt het niet uit of we een verzekeraar kiezen of een bedrijfstakpensioenfonds. We hebben groen licht om te doen wat wij het beste vinden voor alle betrokkenen. Helemaal nu een probleem waar we vorig jaar nog tegenaan liepen is opgelost. Dat ging over een afspraak uit het verleden. Daarbij zou de werkgever alleen meewerken als er geen nadelige gevolgen zouden zijn voor de eigen winst- en verliesrekening. Samen met zijn accountant heeft de werkgever hier nu een oplossing voor gevonden. Wel is nog steeds zo dat de werkgever geen extra geld geeft om de plannen mogelijk te maken. We moeten het dus doen met de middelen die we hebben.”

Wanneer kunnen we een overstap verwachten?

“We zijn nu aan het voorsorteren voor een overstap. Als alles meezit kan die rond september dit jaar plaatsvinden. Dat zeg ik wel met een groot voorbehoud. We zitten vast aan termijnen. Onze externe adviseur Willis Towers Watson (WTW) heeft nu offertes aangevraagd bij enkele verzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen. Zodra die binnen zijn nemen we de tijd om een goede keuze te maken. Daarna - ik vermoed half juni - melden we onze keuze bij DNB, en moeten wij even drie maanden op onze handen zitten. Maar zodra de toezichthouder akkoord is, kunnen we snel afronden.”

Kan er nog iets tussenkomen?

“Dat is natuurlijk altijd denkbaar. Stel dat er tóch gevolgen zijn voor de winst- en verliesrekening van de werkgever. We weten niet zeker hoe de werkgever er dan instaat. Toch hoeft dat voor ons geen gevolgen te hebben. Als we op zo’n moment een goede oplossing hebben voor de deelnemers, kunnen we toch door. En stel er komt een nieuwe golf van covid-19 en de economie raakt in het slop. Dan kunnen we er financieel snel slecht voor komen te staan. Als we dan nog geen keuze hebben gemaakt, ja dan hebben we wel een probleem. Daarom maken we nu vaart.”

Kunnen deelnemers bezwaar maken?

“Een deelnemer kan natuurlijk zeggen: “hier voel ik helemaal niks voor”. Maar heb je als fonds eenmaal besloten om ermee te stoppen, dan ben je wettelijk verplicht om de pensioenen over te dragen. Een deelnemer kan dan niet achterblijven in het fonds.”

Hoe betrekt het fonds de deelnemers in dit traject?

“Om te beginnen met dit interview. Verder houden we de komende tijd deelnemers steeds goed op de hoogte. Via de nieuwsbrief en de website. Een fysieke bijeenkomst zou een mooi moment zijn om iedereen bij te praten. Maar voor de zomervakantie zie ik dat helaas nog niet gebeuren. Hoe we iedereen de komende tijd digitaal of schriftelijk aangehaakt en goed geïnformeerd houden, daar denken we nu over na.”

Kan het fonds eventueel blijven bestaan?

“In kleine lettertjes is die mogelijkheid er nog steeds. We werken dan ook op twee sporen. Mocht er een kink in de kabel komen, dan kúnnen we als fonds voortbestaan. De werkgever komt dan ook de garanties en afspraken uit het verleden weer na. Die toezegging is er.

Nadat de plannen vorig jaar opeens niet doorgingen, zijn er grote bestuurlijke veranderingen geweest. Opeens moesten we toch aan alle wettelijke eisen voldoen. We hebben nu heel veel extra deskundigheid in huis. Dus zou het fonds blijven bestaan, dan is dat op orde.”

Waarom dan toch stoppen?

“We vinden het écht beter om te stoppen. Doorgaan betekent: geen geld van de werkgever voor gemiste verhogingen. Dat is de andere kant van de medaille. De pensioenen zijn sinds vele jaren niet meer volledig verhoogd. De hele kleine verhoging dit jaar heeft het fonds zelf betaald. Je moet je dus afvragen hoe onze toekomst eruit ziet. Binnen de huidige regels zit een groot deel van ons geld vast. Verhogen mag niet zomaar. Zelfs na financieel herstel is er geen zicht op volledige verhoging. Die nadelige regels moeten we voor lief nemen als we doorgaan met het fonds.”

Kunnen de pensioenen bij een overstap omhoog?

“De eerste berekeningen die we van onze adviseur WTW hebben gehad, zien er goed uit.
Bij een waardeoverdracht zijn bepaalde reserves niet meer nodig. Daardoor valt geld vrij. Dat kun je gebruiken om sinds 2012 gemiste verhogingen in te halen. En ook voor toekomstige verhogingen. De vraag is dus of je deelnemers dat moet onthouden. Want dat is wat je doet als het fonds blijft bestaan.”

Zijn er nog andere gevolgen voor deelnemers bij een overstap?

“Ik verwacht dat de communicatie bij een verzekeraar beperkter is. Maar ook bij een bpf zal de persoonlijke band met de deelnemers minder zijn. Een Algemene Vergadering van Verzekerden (AVV) is dan geen vanzelfsprekendheid meer. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Oud-collega’s weer zien en spreken is voor veel gepensioneerde deelnemers echt een van de hoogtepunten van het jaar. Dat weet ik in elk geval ook van andere fondsen. Misschien dat de werkgever hier een rol in neemt. Dan blijft de relatie tussen gepensioneerden en de onderneming ook bestaan.”

Meer informatie

Uiteraard houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van alle belangrijke stappen die nog volgen. Zodra wij meer informatie met u kunnen delen, krijgt u hier vanzelf bericht over.