Achtergrondinformatie

Het moment van stoppen komt dichterbij voor ons fonds

Het bestuur heeft de plannen om te stoppen met ons fonds hervat. Dat hebt u kunnen lezen in onze nieuwsbrief van april. We hebben intussen verschillende mogelijkheden onderzocht en vinden het aanbod van de verzekeraars nu heel aantrekkelijk voor u. Daarom willen we met deze verzekeraars verder in gesprek. We gaan daarbij zeker niet over één nacht ijs. Want uw pensioen moet ook straks in goede handen zijn. Het bestuur heeft vertrouwen in een mooie overstap.

Voordat we verdere stappen zetten, nodigen we alle belanghebbenden van ons fonds uit voor een online Algemene Vergadering van Verzekerden (AVV) op donderdag 24 juni 2021 om 16.00 uur. Daar hoort u meer, bijvoorbeeld over de mogelijkheden die onderzocht zijn, de afwegingen die het bestuur maakt en hoe het bestuur evenwichtig de belangen behartigt. Ook gaan we daar graag in op uw vragen.

Wat kunnen we nu al met u delen?

Hieronder vindt u alvast meer informatie over de onderwerpen waar we tijdens de vergadering dieper op ingaan.

Ons fonds wil al langer stoppen

In 2012 werd Henkel Pensioenfonds een slapend, of gesloten fonds. Dat betekent dat de deelnemers geen pensioen meer opbouwen in ons fonds en er dus geen premie meer binnenkomt. Ook komen er geen nieuwe deelnemers bij. Het aantal deelnemers neemt alleen maar af. Sinds 2012 is het altijd al de bedoeling geweest om, op het moment dat de omstandigheden daar goed voor zijn, te stoppen en de pensioenen over te dragen naar een andere uitvoerder. We hebben u daar regelmatig over geïnformeerd. Een overzicht van die berichten vindt u op de pagina ‘De toekomst van ons fonds’.

De rol van de werkgever bij ons fonds

Werkgever Henkel heeft ons fonds altijd financieel gesteund. Zo konden we de periode tot aan het moment van stoppen overbruggen. De werkgever heeft er altijd voor gezorgd dat uw pensioen niet hoefde te worden verlaagd. Ook heeft Henkel de betaling van de uitvoeringskosten die het fonds maakt steeds voor zijn rekening genomen. Net als de kosten die het fonds nu maakt om te kunnen stoppen.

Goed moment van overstappen

We willen de pensioenen van al onze deelnemers onderbrengen in een veilige haven, bij een toekomstbestendige uitvoerder. Om te stoppen heeft het fonds altijd een goed moment afgewacht voor alle deelnemers. Dat moment is nu aangebroken. Doordat de rente iets is gestegen, en door de stijging van de wereldwijde aandelenkoersen, is onze dekkingsgraad ook gestegen. Ons fonds staat er financieel nu dus goed voor. Daarom heeft het bestuur nu een voorlopig besluit genomen om te stoppen en de pensioenen over te dragen aan een verzekeraar. Op 7 juli 2021 wil het bestuur deze beslissing echt nemen.

Wat hebben wij onderzocht?

Als ons fonds stopt, gaat uw pensioen over naar een andere uitvoerder. Hiervoor hebben we meerdere mogelijkheden onderzocht: overstappen naar een verzekeraar of naar een ander pensioenfonds. Beide opties hebben voordelen en nadelen. Het bestuur heeft daar een zorgvuldige afweging in gemaakt. Daarbij is gekeken naar de belangen van alle deelnemers en overige belanghebbenden.

Een verzekeraar biedt zekerheid voor de toekomst van uw pensioen. Bij een ander pensioenfonds is de toekomst, meer nog dan bij ons fonds, meer onzeker. Er bestaat een kans op meer of minder pensioen, afhankelijk van de economische omstandigheden. Bovendien zal dan ook de overstap naar het Nieuwe Pensioenstelsel moeten worden gemaakt. Ook deze stap geeft onzekerheid over de toekomst van uw pensioen.

Het bestuur vindt nu een overstap naar een verzekeraar het meest gunstig voor alle deelnemers, en kiest daarmee voor zekerheid voor u. Uiteraard vindt hierover steeds afstemming plaats met de werkgever, de ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds.

Verzekeraar is nog niet bekend

Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal verzekeraars. Op 7 juli willen we de verzekeraar kiezen. Het belang van uw pensioen staat daarbij voorop. Daarom kiezen we de verzekeraar met het meest aantrekkelijke aanbod voor u. Ook moeten we ervan overtuigd zijn dat de verzekeraar, nu en in de toekomst, de pensioenen kan blijven uitbetalen.

Ons fonds vindt het aanbod van de verzekeraars nu heel aantrekkelijk voor u

We willen dat uw pensioen na de overstap jaarlijks kan worden verhoogd met ten minste de helft van de verwachte prijsinflatie. Dat is ook het huidige streven van ons fonds. Alleen als we dit kunnen afspreken met de verzekeraar kan de overstap doorgaan. Zoals het er nu uitziet gaat dat lukken. Volgens de huidige offertes van de verzekeraars kan uw pensioen bij een overstap ook voor de jaren vanaf 2012 alsnog worden verhoogd met de helft van de prijsinflatie in die jaren. Het lijkt er zelfs op dat daarnaast ook de rest van de gemiste verhogingen over de jaren vanaf 2012 kunnen worden ingehaald. Dit betekent dat alle pensioenen op het moment van de overstap substantieel zouden worden verhoogd. Hoeveel de totale verhoging ineens precies zal zijn, is nog niet zeker. De marktomstandigheden spelen tot de dag van de overstap hierin een belangrijke rol. Op basis van de definitieve offertes van de verzekeraars willen wij op 7 juli 2021 een beslissing nemen en weten wij dan dus wat de definitieve percentages zullen zijn.

Er verandert bijna niets aan uw pensioen bij een overstap naar een verzekeraar

Er verandert bij een overstap naar een verzekeraar bijna niets aan uw pensioen. Uw zogenaamde nominale pensioen blijft gelijk. Ook als u nu nog geen pensioen ontvangt, blijft uw opgebouwde pensioen gelijk bij deze overstap. En op het moment dat u met pensioen gaat, hebt u dezelfde keuzemogelijkheden als nu. U kunt dus nog steeds eerder of later met pensioen. Net als pensioen voor uw partner ruilen voor extra pensioen voor uzelf of andersom.

Wat betekent een vast percentage voor de verhoging?

De belangrijkste verandering is dat (zoals hiervoor aangegeven) uw pensioen bij de overstap meteen wordt verhoogd en daarna jaarlijks met een vast percentage stijgt. Nu beslist het bestuur van ons fonds elk jaar opnieuw of een verhoging erin zit. Bij de verzekeraar krijgt u de zekerheid dat uw pensioen elk jaar met een vast percentage stijgt. Het wordt nooit minder. Ook de kans op korten van uw pensioen is bij een verzekeraar voortaan uitgesloten. Een nadeel van een vaste verhoging kan zijn, dat deze nooit meer hoger zal worden. Maar dus ook niet minder.

Meld u aan voor de online vergadering op 24 juni

Tijdens de online vergadering hoort u meer informatie. Ook kunt u dan vragen stellen in de chat. Alle belanghebbenden van ons fonds hebben op hun huisadres een uitnodiging ontvangen voor de vergadering. Aanmelden voor de vergadering kan (tot 18 juni 2021) per e-mail: pf-henkel@azl.eu. Enkele dagen voor de vergadering ontvangt u per e-mail de gegevens om deel te nemen aan de online vergadering. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Hebt u vragen?

Als u nu al vragen hebt kunt u deze naar ons mailen. Ook als u niet naar de vergadering komt. Wij verzamelen de komende tijd uw vragen en plaatsen deze samen met antwoorden na de vergadering op deze website. Wilt u antwoord op uw vragen tijdens de vergadering van 24 juni? Stuur uw vragen dan vóór 22 juni naar pf-henkel@azl.eu, of naar Pensioenfonds Henkel, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.